Jak sterować i nawigować wózkiem AGV?

Wózki AGV wykorzystują do określania położenia dwa rodzaje nawigacji. Pierwszy z nich to tzw. nawigacja zliczeniowa. Jest to bardzo proste rozwiązanie, które do działania nie potrzebuje specjalistycznych urządzeń. Jego wadą jest jednak skłonność do kumulowania błędów obliczeniowych. Błędy takie muszą więc być korygowane na bieżąco. Służy do tego drugi typ nawigacji. Może się ona opierać na kilku różnych metodach działania, które umówiono poniżej.

Roboty AGV Lean Cart nie potrzebują  do nawigowania: indukcji magnetycznej, pętli magnetycznej lub pętli optycznej. Dzięki temu roboty Lean Cart są łatwe i szybkie do wdrożenia w każdym otoczeniu, a ich integracja z pozostałymi maszynami i urządzeniami pracującymi w przedsiębiorstwie nie wymaga ingerencji w infrastrukturę.

Laserowa nawigacja

Nawigacja laserowa – Wózki AGV są wyposażone w skaner, który emituje wiązkę laserową. Emitowana wiązka „omiata” otoczenie wózka nawet kilkanaście razy na sekundę. Przy wykorzystaniu metody triangulacji pozwala na ustalenie jego położenia. Położenie wózka obliczane jest na bieżąco za pomocą nawigacji zliczeniowej i ewentualnie korygowane w oparciu o pomiary z lasera Obecnie dokładność określenia położenia wózka może dochodzić nawet do pojedynczych milimetrów.

Zastosowanie żyroskopów w nawigowaniu wózkami AGV

W metodzie żyroskopowej, do określenia kierunku jazdy wykorzystuje się urządzania żyroskopowe mechaniczne lub optyczne. Wymaga ona dodatkowych urządzeń wzorcujących, tzw. transponderów, które montowane są w punktach charakterystycznych trasy, tj. na zakrętach, skrzyżowaniach, łukach, w miejscach gdzie zatrzymuje się wózek AGV etc. Metoda ta może zapewnić bardzo dobre pozycjonowanie, ale tylko pod warunkiem, że wózki AGV wyposaży się w urządzenia wysokiej jakości. Wysoka jakość idzie jednak w parze z ceną, co powoduje że nawigacja żyroskopowa o dużej czułości jest droga. Wadą tego rozwiązania jest również to, że dość trudno jest je wdrożyć w przypadku tras o skomplikowanych kształtach i dużej ilości skrzyżowań.

Zastosowanie tych metod nawigowania w rodzinie robotów Lean Cart AGV stworzyło naszą autorską nawigacje hybrydową, która poszerza możliwości pracy i wykorzystywania robotów Lean Cart w przemyśle.