Reguły fizyki działające w technologii przewozowej, niejednokrotnie stanowią naturalną przeszkodę dla wielu wizjonerskich pomysłów, co do sposobów przemieszczania ludzi, produktów, czy narzędzi. Z reguły jednakże stały rozwój techniczny stale otwiera nowe wersje, które wielu spośród takich wizji pozwolą się urzeczywistnić. Dobrym modelem owej zasady są roboty AGV (Automated Guided Vehicle). Logistyka w zakładach przemysłowych przy wykorzystaniu wózków AGV nie jest nowością. Wykorzystywana technika ograniczała użyteczność ze względu na wagę akumulatorów i czas ich ładowania. Dzięki rozwojowi technicznemu obie bariery pozostały jednak zamknięte, a idea AGV rozpoczyna pojawiać się jeszcze powszechniej.

Transport robotami mobilnymi

Roboty mobilne mają dobry wpływ na wiele elementów w przedsiębiorstwach. Zwiększenie komfortu pracy, zmniejszenie wydatków, podniesienie wydajności, wzrost bezpieczeństwa – to jedynie parę spośród przykładów. Roboty AGV gwarantują kompletną obsługę magazynu lub linii przemysłowych, usuwając w tenże sposób zbędne oraz drogie przestoje. Ze względu na innowacyjne oprogramowanie automat porusza się indywidualnie, a co za tym idzie, nie potrzebuje obsługi przeszkolonego operatora, oszczędzając w ten sposób czas oraz kapitały. Wózki magazynowe nie potrzebują szczególnie określonych tras. Same dopasowują się do nowego otoczenia, mapują teren i zapisują go we własnej pamięci.

Ewolucja AGV

Wózki rodzaju AGV po raz pierwszy zostały wykorzystane przeszło 60 lat temu. Były to urządzenia tworzone na specjalistyczne zamówienie poprzez małą grupę spółek projektowych oraz montażowych w celu robienia ciekawych zadań poprzez małą grupę wytwórców. Spółki, które potrafiły stworzyć oraz zainstalować automatycznie wózki, proponowały niezwykle ograniczony serwis i lokalne wsparcie. Najpierw roboty AGV były przeważnie wykorzystywane w zakładach produkcyjnych lub wydziałach przemysłowych w celu dostarczania części oraz produktów wsadowych do linii przemysłowej bądź w pracach przewozowych blisko linii montażowej. Wykorzystywano je też w sektorze wydawniczym przy dostawie ogromnych rolek papieru do maszyn drukarskich.

Przewóz bezobsługowy

Podstawowym założeniem robotów mobilnych AGV jest bezobsługowe odebranie produktu z dokładnie określonego miejsca oraz przekazanie go w miejsce docelowe. Jednakże zastosowanie elektrycznych pojazdów nie sprowadza się jedynie do przenoszenia ładunku lub zaopatrywania linii przemysłowych oraz montażowych w niezbędne składniki. Jednakowo często robotów AGV używa się także do układania produktów w składach i układania palet z ładunkiem na dużych półkach. Samojezdne wózki, niewymagające obecności operatora, szczególnie przydatne w charakterystycznych miejscach pracy, gdzie warunki temperaturowe bądź mikrobiologiczne mogłyby zaszkodzić zatrudnionym operatorom wózków widłowych. Roboty z powodzeniem stosuje się do przenoszenia niezwykle dużych elementów, oraz wykorzystuje w miejscach, gdzie niezbędny jest przewóz substancji, które mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia ludzi. Służą także do przewożenia produktów delikatnych oraz kruchych (np. palet z artykułami ze szkła lub ceramiki) oraz artykułów bardzo ważnych, których strata na skutek ludzkiego błędu może być niezwykle droga.


Układy wspierania

Pojazdy AGV mogą być  zaopatrzone w zestaw superkondensatorów doładowywanych indukcyjnie na trasach przejazdu lub w stacjach docelowych (Movitrans). W owej wersji wózki zaopatrzone są w system zarządzania energią, który nie potrzebuje zabezpieczenia pętlami indukcyjnymi. Czasy przejazdu z wykorzystaniem owej techniki zależą od ilości superkondensatorów. Modułowość systemu zapewnia jego modernizację we współzależności od potrzeb, natomiast czas doładowania superkondensatora sięga blisko jednej minuty. Jest też szansa wspierania samochodów przez pętle indukcyjne zatopione w podłożu na trasach przejazdu.