Czym tak naprawdę jest robot mobilny? Zapewne wiele osób kojarzy go jedynie z odkurzaczami bądź kosiarkami domowymi. Jednak dziś już w przemyśle znane są coraz częstsze przykłady na to, że automatyzacja nie musi oznaczać jedynie tworzenia stanowisk zautomatyzowanych przy taśmie produkcyjnej. Dzisiejszy rozwój technologii sprawia, że nie ma większego problemu w tym, by roboty mobilne mogły zastępować coraz szerzej pracę ludzkich rąk. Jednym z takich zastosowań jest z pewnością możliwość wykorzystania tego rodzaju urządzeń w logistyce. Jak zatem wykorzystać potencjał autonomicznych wózków transportowych?

Nowoczesne rozwiązania dla przemysłu – mobilny robot

Mobilne roboty pojawiły się jako jedna z kluczowych pozycji nowoczesnych rozwiązań dla przemysłu w Europie zachodniej. Powstało nawet pojęcie “Przemysłu 4.0” dla zrozumienia wagi tej nowej rewolucji. Ludzie w coraz większym stopniu tworzą, wspólnie z autonomicznymi jednostkami, systemy oparte na wzajemnym uczeniu się. Umożliwia to podnoszenie jakości w miejscu pracy. Dla branży logistycznej oznacza to, że pojawiają się możliwości zmniejszenia zatrudnienia liczby osób, przy jednoczesnym podniesieniu efektywności pracy i zapewnieniu znacznie większego bezpieczeństwa pracownikom i towarom.

Mobilne roboty są opłacalne

Współcześnie dostępne rozwiązania pozwalają na to, by roboty mobilne były odpowiedzialne za transport towarów w magazynach logistycznych. Korzyść dla przedsiębiorstwa będzie widoczna już po bardzo krótkim czasie od chwili wdrożenia rozwiązań w danym miejscu. Przede wszystkim polega na tym, że będzie możliwe wykorzystanie maszyn w znacznie większym stopniu niż ma to miejsce dotychczas. Dzięki temu pracę, dotąd wymagającą kilku ludzi, wykona jeden robot mobilny, odpowiedzialny za kierowanie wózkiem transportowym przewożącym towary z miejsca na miejsce.

Szybki wzrost inwestycji – roboty przemysłowe

Jak każda inwestycja w nowoczesne rozwiązania, także i ta pozwala na to, by szybko zwróciły się wszelkie poniesione koszty związane z nią. Bez względu na to, w jakiej liczbie lub wielkości zostaną zainstalowane mobilne roboty, efektywność na pewno wzrośnie w sposób zauważalny. Mniej zatrudnionych osób na stanowiskach dotychczas zajmujących się transportowaniem towarów wózkami widłowymi bądź też paletowymi. To nie tylko oszczędności na wynagrodzeniu dla pracowników, ale także na całym szeregu związanych z tym kosztów dodatkowych.

Oszczędność czasu – robot mobilny

Ponadto praca wózków transportowych, kierowanych przez mobilne roboty oznacza, że można ją wykonywać właściwie bez przerwy. Do tego celu służą wymienne baterie, dzięki którym napędzane są autonomiczne wózki transportowe. Ich wymiana nie zajmuje wiele czasu, dzięki czemu taki robot mobilny może pracować dłużej niż tylko jedną zmianę. Jeśli zatem porównać wydajność pracowników danego działu, może się okazać że zamiast kilkunastu ludzi wystarczy, którzy będą obsługiwać jedynie mobilne roboty, odpowiedzialne za efektywne przewożenie towaru z miejsca na miejsce, w miarę pojawiania się takiej potrzeby w magazynach firmy logistycznej.

Większe bezpieczeństwo – roboty przemysłowe

Nie bez znaczenia jest także zachowanie bezpieczeństwa, wymaganego przy transportowaniu towarów w ramach magazynowania ich na terenie hal. Liczba wypadków związanych z czynnikiem ludzkim, kierującym między innymi wózkami widłowymi jest przecież spora. Robot mobilny, wyposażony w czułe oprogramowanie i szereg czujników pozwalających mu swobodnie poruszać się na wymienionych trasach zmniejsza ryzyko wypadku. Ponadto czujniki, które pozwalają na gromadzenie danych zapewniają proces ciągłego uczenia się u danej maszyny. W praktyce oznacza to po prostu tyle, że każdy kolejny kurs autonomicznego wózka transportowego kierowany przez robota mobilnego, będzie o wiele bardziej bezpieczny. W rezultacie posiadanie tego rodzaju rozwiązania we własnej firmie logistycznej zapewni większą ilość dni bez wypadku. Tym samym nie tylko poprawi bezpieczeństwo towarów i ludzi przebywających w danym momencie na hali, ale także zmniejszy wydatnie związane z tym różnorakie koszty. Po raz kolejny widać doskonale, że zastosowanie rozwiązania jakim jest robot mobilny w firmie logistycznej pozwala na to, by poprzez innowacyjne technologie osiągać realną oszczędność pieniędzy. Jednocześnie można wpływać także na inne obszary, obecne w problematyce zarządzania wydajnością firmy logistycznej na co dzień.

Nieustanny rozwój – mobilny robot

Zmiana systemu pracy, jaki oferują mobilne roboty, zawiadujące całością poruszania się i przenoszenia towarów przez autonomiczne wózki transportowe, jest łatwa do przeprowadzenia, ale to nie koniec jej zalet. Przekłada się ta praca na to, by każdy dzień usprawniał pracę systemu nie tylko w wymiarze zastosowania samych innowacyjnych urządzeń, ale także całości zadań. Takie rozwiązania sprawiają, że całość nie jest wydajna tylko w danym obszarze, lecz także pozwala na codzienne uczenie się na podstawie zebranych danych. Wystarczy tylko odpowiednia analiza danych, by przekonać się o tym, co można jeszcze usprawnić, by finalnie cały proces  przebiegał znacznie szybciej i wydajniej. Takie cechy, jakim dysponują mobilne roboty, czyni z nich idealne wręcz rozwiązanie dla tych wszystkich, którzy podejmują codzienne wyzwanie zarządzania pracą. Dla menadżerów oznacza to ciągłe poszukiwanie nowych form podnoszenia wydajności, umiejętnie połączone z jednoczesnym obniżeniem kosztów związanych z prowadzeniem firmy logistycznej.

Konkurencyjność na rynku – robot mobilny

Rosnąca popularność rozwiązania, jakim są autonomiczne wózki transportowe oparte o zarządzanie przy pomocy roboty mobilne, jest w naszym kraju coraz większa. Z tego względu warto zwrócić uwagę na to, czy najbliższa konkurencja już tego nie wykorzystuje u siebie. Spóźnienie się w tej kwestii może sprawić, że firma zwyczajnie zostanie z tyłu. Takie opóźnienie niewątpliwie przełoży się na pogarszające się wyniki osiągane przez przedsiębiorstwo logistyczne. Czy warto w ten sposób ryzykować przyszłość? Mogłeś do nas trafić wpisując: mobilny robot, roboty przemysłowe, robota mobilnego, robot mobilny.