Przemysł 4.0 wiąże się nie tylko z wyższą efektywnością i niższymi kosztami, ale także ze wzrostem poziomu bezpieczeństwa pracy. Zgodnie z danymi Głównego Urzędu Statystycznego za 2018 rok niemal 80% wypadków miało związek z czynnikiem ludzkim (nieprzestrzeganie zasad, stan psychofizyczny pracownika, niewłaściwa obsługa maszyn i urządzeń). Wdrożenie systemu logistyki wewnętrznej opartego na robotach mobilnych AGV znacznie ogranicza te ryzyka. Ciasne przestrzenie magazynowe, ograniczona widoczność na drogach transportowych na halach produkcyjnych, hałas,  monotonia pracy i dekoncentracja pracowników – wszystkie te czynniki sprzyjają wzrostowi zagrożenia wypadkowego z udziałem ludzi. W takich warunkach bardzo dobrze sprawdzają się roboty AGV, które w niezawodny sposób wykonują swoje zadania, a przy tym znacząco podnoszą poziom bezpieczeństwa.

robot mobilny -transportRoboty AGV

Roboty zaprojektowane są z myślą o uzyskaniu maksymalnej wydajności logistycznej, jednocześnie stawiając uwarunkowania bezpieczeństwa na pierwszym miejscu. Ich głównym zadaniem jest automatyzacja procesu transportowego w przedsiębiorstwach. Dostosowane są do przewozu najróżniejszych towarów, a ich główną zaletą jest zaawansowanie technologiczne i praca bez czynnego udziału operatora. Wózki AGV idealnie spiszą się w miejscach, gdzie warunki pracy nie są odpowiednie dla człowieka.

Kwestie bezpieczeństwa pracy

Dzięki zastosowaniu nowoczesnych rozwiązań technologicznych, roboty AGV mają wysokie standardy bezpieczeństwa pracy. Laserowe skanery, czujniki oraz system kamer sprawiają, że robot AGV jest bezkolizyjny. Zainstalowany w urządzeniach system monitorujący, bazujący na nowoczesnej technologii komunikacji radiowej, pozwala na bieżąco kontrolować przestrzeń dookoła robota. Dodatkowym atutem, wpływającym na bezpieczne korzystanie z robotów AGV, jest zaawansowany system zarządczy. Wszystko to sprawia, że ryzyko wypadków jest zminimalizowane do zera, przy jednoczesnym zachowaniu pozostałych, istotnych kryteriów (możliwości dowolnej konfiguracji ustawień pracy robota oraz jego mobilności i elastyczności).

Synergia pracy robotów AGV

Roboty AGV zostały stworzone głównie z zamysłem do współpracy z ludźmi oraz innego rodzaju maszynami. Dzięki temu możliwe jest uzyskanie szczytowej efektywności, jednocześnie nie narażając przedsiębiorstwa na jakiekolwiek zakłócenia pracy czy przestoje. Wszystko po to, by użytkownicy autonomicznych robotów mieli zagwarantowane bezpieczeństwo podczas pracy i możliwość znacznego polepszenia aspektów logistycznych. Przygotowanie robotów do współpracy i wielozadaniowość umożliwia skuteczną integrację robotów AGV z istniejącymi w przedsiębiorstwie urządzeniami i systemami.

Zarządzanie i personalizacjasystem zarządczy

Zarządzanie pracą robotów oraz zlecanie zadań jest możliwe, dzięki systemowi zarządczemu Lean Cart Managment System. Pozwala on na kontrolowanie wykonywanych przez AGV czynności, wydawanie nowych poleceń oraz ustalanie i modyfikowanie obranej trasy. Kolejny raz wpływa to na znaczne polepszenie bezpieczeństwa, przy jednoczesnym zachowaniu żądanej efektywności pracy urządzenia. Zaprojektowane dla robotów mobilnych układy telemetryczne, działające niezależnie od systemu operacyjnego, służą znacznemu podniesieniu standardów bezpieczeństwa, umożliwiając między innymi diagnostykę oraz monitoring w czasie rzeczywistym. Zarządzanie robotami AGV jest możliwe z poziomu komputera, jak i urządzeń mobilnych – smartfonu, czy tabletu. Możliwość spersonalizowania ustawień AGV pozwala także na dostosowanie czynności robota do własnych potrzeb.

Inteligentny System RTLS

AGV może samodzielnie modyfikować i dostosowywać trasę, domyślnie dobierając ją w jak najbardziej efektywny sposób. System radiowy RTLS informuje robota o potencjalnych zatorach w danych alejkach, czy innego rodzaju przeszkodach uniemożliwiających bezpieczny transport materiałów.

Efektywność i wydajność pracy

Systemy i rozwiązania stosowane w robotach AGV służą zautomatyzowaniu procesu transportu wewnętrznego i uzyskaniu maksymalnej wydajności, przy jednoczesnym spełnieniu wszystkich zasad bezpieczeństwa.