Według Głównego Urzędu Statystycznego w 2018 roku prawie 80% wypadków miało związek z czynnikiem ludzkim. Warunki panujące w magazynach i halach produkcyjnych takie jak: małe przestrzenie, ograniczona widoczność, hałas i nużąca praca, wpływają na obniżenie koncentracji pracownika, a co za tym idzie – ryzyko wypadków się zwiększa. Zoptymalizowanie transportu wewnętrznego autonomicznymi robotami mobilnymi minimalizuje ryzyko wypadków. Najnowsza technologia zastosowana w robotach Lean Cart podnosi bezpieczeństwo. Roboty mobilne Lean Cart samodzielnie przemieszczają się w otoczeniu, nie wprowadzając ryzyka a dodatkowo, przejmują część obowiązków w firmie, odciążając pracowników z nużących i powtarzalnych zadań. Dzięki temu podnoszą bezpieczeństwo pracy.

Bezpieczeństwo robotów mobilnych

Lean Cart jest prosty do wdrożenia i zainstalowania oraz działa bez programowania przez użytkownika. Wykorzystuje inteligentną kombinację wielu zaawansowanych technologii: komunikacji radiowej, nawigacji laserowej i oprogramowania adaptacyjnego do dostarczania części oraz produktów w miejscu pracy. Zgodnie z wymogami CEN (Europejski Komitet Normalizacyjny) roboty mobilne Lean-Cart wyposażamy roboty w systemy zabezpieczeń, gwarantujące zatrzymanie się w sytuacji grożącej kolizją, w skład których wchodzą: laserowe skanery, czujniki oraz system kamer 2D i 3D, system ostrzegawczy oraz zaawansowany system zarządzania.

System zabezpieczeń

Czynnikiem zapewniającym bezpieczeństwo robotów mobilnych Lean Cart jest między innymi system składający się z laserowych skanerów bezpieczeństwa i kamer. Zastosowanie kamer 2D i 3D umożliwia lepsze rozpoznawanie przeszkód. Skanery laserowe pozwalają rozpoznawać otoczenie. Skaner wyróżnia dwa obszary: strefę ostrzegawczą i strefę ochronną. Jeżeli robot wykryje przeszkodę w pierwszej strefie, system odnotowuje to i przygotowuje się do podjęcia dalszych działań. Natomiast po wykryciu zagrożenia w strefie ochronnej pojazd zatrzymuje się- zgodnie ze standardami CEN. W nagłych sytuacjach można w prosty sposób zatrzymać robota mobilnego — wyposażony jest w dobrze widoczny przycisk wyłączający.

 

System ostrzegawczy

Wyposażamy roboty w dwa rodzaje systemów sygnalizacyjnych: świetlny i dźwiękowy. Za pomocą inteligentnego systemu świetlnego robot informuje otoczenie o swoich zamiarach i trasie. W przypadku wykrycia człowieka w pobliżu za pomocą systemu akustycznego ostrzega go o swojej obecności.

Zarządzanie

Nasze roboty mobilne posiadają zaawansowany system zarządczy Lean Cart Management System. Dzięki czemu można zdalnie kierować działaniami maszyn, nie tylko za pomocą komputera, ale także tabletu czy smartfona. System pełni także funkcję informacyjną, pozwala skontrolować bezpośredni stan urządzeń oraz ich zadań.

Wyposażenie maszyn Lean Cart w nowoczesną nawigację laserową oraz system bezpieczeństwa sprawia, że są bezkolizyjne. A w połączeniu z intuicyjnym systemem zarządzania, bezpieczeństwo robotów mobilnych jest stuprocentowe.