Projekt POIR.01.01.01-00-0387/17
Tytuł projektu: Zautomatyzowany inteligentny magazyn dla branży e-commerce
Wartość projektu: 12 099 405,00 PLN
Dofinansowanie: 8 302 666,36 PLN
Okres realizacji: od 2017-10-01 do 2020-03-31
Źródła finansowania: projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Inteligenty Rozwój, Osi priorytetowej: Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa, Działania: Projekty B+R przedsiębiorstw, Poddziałania: Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa.

Projekt POIR.04.01.04-00-0113/18
Tytuł projektu: Zrobotyzowany system inteligentnego transportu wewnętrznego
Wartość projektu: 7 652 687,50 PLN
Dofinansowanie: 6 184 137,50 PLN
Okres realizacji: od 2019-01-01 do 2021-12-31
Źródła finansowania: projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Inteligenty Rozwój, Osi priorytetowej: Zwiększenie potencjału naukowo-badawczego, w ramach działania: Badania naukowe i prace rozwojowe, Poddziałania: Projekty aplikacyjne.
Projekt zrealizowany w konsorcjum: Politechnika Wrocławska, Lean-Tech Sp. z o.o. oraz SOFTALO Łukasz Mirek

Projekt POIR.03.03.03-02-0111/19
Tytuł projektu: Promowanie marek produktywnych Lean Cart oraz Lean-Tech na rynkach zagranicznych poprzez udziału w programie branży maszynowej
Wartość projektu: 564 100,00 PLN
Dofinansowanie: 423 075,00 PLN
Okres realizacji: od 2019-04-05 do 2020-12-31
Źródła finansowania: projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Inteligenty Rozwój, Osi priorytetowej: Wsparcie promocji oraz internacjonalizacja innowacyjnych przedsiębiorstw, Poddziałania: Wsparcie MŚP w promocji marek produktywnych – Go to brand

POIR.01.01.01-00-0691/19
Opracowanie i walidacja w warunkach rzeczywistych autonomicznego wózka widłowego dedykowanego do operacji w otwartym środowisku zewnętrznym

Wartość projektu: 8 110 632,21 PLN

Dofinansowanie: 4 899 908,74 PLN

Okres realizacji: od 2020-04-01 do 2023-08-29

Źródła finansowania: projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Osi priorytetowej: Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa, Działania: Projekty B+R przedsiębiorstw, Poddziałania: Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa.